asbestverwijdering_logo1
asbestverwijdering_logo2
asbestverwijdering_logo3
asbestverwijdering_logo4
asbestverwijdering_logo5
< >

Asbestinventarisatie en onderzoek

Asbestinventarisatie en onderzoek

Wanneer is asbestinventarisatie verplicht?
Gebouwen of panden van voor 1 januari 1994 dienen bij renovatie/ verbouwing/ sloop vooraf geïnventariseerd te worden door een SC 540 gecertificeerd bedrijf. Een inventarisatierapport mag (gedurende saneringswerkzaamheden), niet ouder zijn dan 3 jaar. Alvorens de sloopwerkzaamheden aangevangen mogen worden, dient het eventueel aanwezige asbest gesaneerd te zijn inclusief eindcontrole door een onafhankelijk laboratorium. Rva Asbest Groep kan dit saneringstraject voor u verzorgen.

Welke soorten onderzoeken zijn er?
Type A volledig: voor het verwijderen van asbest genoemd in de rapportage en indienen van een sloopmelding/ aanvragen omgevingsvergunning
Type B: aanvulling op type A volledig. Betreft onderzoek naar uitsluitingen/ vermoedens opgenomen in type A onderzoek
NEN2991: Dit onderzoek wordt weleens geadviseerd in genoemde onderzoeken wanneer de inspecteur het vermoeden heeft van een mogelijke verontreiniging met asbest. Tijdens dit onderzoek worden er lucht- en kleefmonsters genomen om een verontreiniging in te kaderen dan wel uit te sluiten.

Welke risicoklassen zijn er?
Asbest kan ingedeeld worden in risicoklasse 1, 2 of 2A.
Risicoklasse 1, 2 en 3: moeten allen door een asbest gecertificeerd bedrijf worden gesaneerd.
Rva Asbest Groep heeft jarenlange ervaring waardoor wij dit voor u kunnen realiseren.

Als u asbesthoudende materialen wilt verwijderen die aan een bouwwerk zijn bevestigd moet u toestemming aan uw gemeente vragen. De hoeveelheid asbest is hierbij niet van belang. De gemeente kan vervolgens op twee manieren toestemming geven voor het verwijderen:
• Mededeling onder voorschriften
Als u deze toestemming krijgt mag u het asbest zelf verwijderen. Meestal gaat het hierbij om vinylvloeren en hechtgebonden platen waarin asbest is verwerkt. Het verwijderde asbest moet goed verpakt volgens de gemeentelijke voorschriften bij een daartoe geschikte stortplaats worden afgegeven.
• Sloopvergunning
Voordat de gemeente een sloopvergunning verleent moet u aan kunnen tonen waar het asbest zich bevindt. Een onderzoek door een asbestinventarisatiebedrijf is dan verplicht. Ook mag u het asbest niet zelf verwijderen. U moet een deskundig asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.