asbestverwijdering_logo1
asbestverwijdering_logo2
asbestverwijdering_logo3
asbestverwijdering_logo4
asbestverwijdering_logo5
< >

Asbest subsidie

Asbest subsidie

1. Subsidie verwijdering asbest
Voor de verwijdering van asbestdaken geldt een subsidieregeling van de overheid. Deze subsidie is bedoeld voor voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Meer info is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

2. Asbestsanering, subsidie (“Asbest eraf, zonnepanelen erop”)

Wilt u als agrarisch ondernemer uw asbestdak saneren? Als u dat combineert met het plaatsen van zonnepanelen kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Ook asbestsanering in combinatie met zonnepanelen bij voormalige agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied valt onder de regeling.

Aanvragen
De subsidieregeling “Asbest eraf, zonnepanelen erop” wordt landelijk uitgevoerd via de website asbestvanhetdak.nl.
Op asbestvanhetdak.nl vindt u alle informatie over deze subsidieregeling, hier dient u tevens uw subsidieaanvraag in te dienen.